Program "Ciepłe mieszkanie" wspierany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Program "Ciepłe mieszkanie" wspierany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

W Toruniu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest kluczowym źródłem finansowania dla programu pod nazwą „Ciepłe mieszkanie”.

Głównymi celami tego programu są doskonalenie jakości powietrza i ograniczanie emisji zanieczyszczeń, takich jak pyły i gazy cieplarniane. Realizowane jest to poprzez modernizację systemów ogrzewania oraz zwiększanie efektywności energetycznej w mieszkaniach ulokowanych w budynkach wielorodzinnych.

Kwestią kluczową dla uzyskania dotacji przez naszą gminę jest przeprowadzenie analizy potrzeb jej mieszkańców. Z myślą o tym zaangażowaliśmy się w tworzenie wstępnej deklaracji, która ma na celu zgromadzenie osób zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania z puli funduszy programu – mówi burmistrz Świecia, Krzysztof Kułakowski.