Nowy las z ponad 600 drzewami zaplanowany na osiedlu Marianki

Nowy las z ponad 600 drzewami zaplanowany na osiedlu Marianki

Władze gminy Świecie przygotowują się do ograniczenia terenu o powierzchni blisko 1 ha, znajdującego się w bliskim sąsiedztwie Dużego Blankusza na osiedlu Marianki. Prace te mają na celu stworzenie miejskiego lasu. Z pewnością to posunięcie spotka się z pozytywnym odzewem mieszkańców, szczególnie tych, którzy zamieszkują najnowszą część osiedla.

Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia wyjaśnia, że planują stworzyć park leśny pomiędzy miejskimi budynkami. Potwierdza również, że już wyznaczono teren gminny wokół Dużego Blankusza do przeprowadzenia tej inwestycji.

Dotychczas ten obszar nie był w żaden sposób zagospodarowany. Plan gminy przewiduje posadzenie na tym terenie około 125 drzew iglastych i blisko 500 drzew liściastych, co zwiększy ogólną liczbę drzew do ponad 600 i przyczyni się do stworzenia małego obszaru leśnego.