Wyróżnienie dla naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego na liście Stanforda

Wyróżnienie dla naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego na liście Stanforda

Po raz kolejny naukowcy z gdańskiej Alma Mater dołączyli do elitarnego grona najczęściej cytowanych badaczy na świecie, według rankingu TOP 2% opracowanego przez amerykański Uniwersytet Stanforda. Lista ta prezentuje 2% najskuteczniejszych naukowców na świecie, których prace są wielokrotnie cytowane przez innych badaczy.

Ranking tworzony przez Uniwersytet Stanforda występuje w dwóch odmianach. Pierwsza odnosi się do całokształtu osiągnięć naukowych danego badacza, natomiast druga bierze pod uwagę tylko cytowania z konkretnego roku kalendarzowego.

Ranking, który jest wynikiem współpracy Uniwersytetu Stanforda, wydawnictwa Elsevier oraz firmy SciTech Strategies, ocenia kompleksowy dorobek akademicki danego badacza na podstawie indeksu bibliometrycznego. W zestawieniu znalazło się ponad 100 tysięcy naukowców, ocenionych za pomocą kryteriów takich jak: indeks Hirscha, liczba niezależnych cytowań czy pozycja i rola autora wśród współautorów.

W prestiżowej liście TOP 2% na rok 2023 znalazło się 13 naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, wśród nich m.in. Robert Alicki, związany z Międzynarodowym Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies).