Norwegia: Kraj, który stawia na dobrobyt obywateli

Norwegia: Kraj, który stawia na dobrobyt obywateli

W Norwegii, państwie, które ceni dobrobyt swoich obywateli niezależnie od ich wieku – począwszy od dzieci, przez młodzież, dorosłych pracujących aż po emerytów, wszyscy mieszkańcy i osoby pracujące na jej terenie są chronione przez Narodowy System Ubezpieczeń Społecznych (folketrygden). Ten uniwersalny system opieki społecznej zapewnia im dostęp do opieki zdrowotnej oraz gwarantuje przyszłe świadczenia emerytalne.

System emerytalny Norwegii, który jest jednym z najlepszych na świecie (zajmuje 7. miejsce w rankingu Mercer za 2022 rok), gromadzi składki emerytalne automatycznie, zaczynając od pierwszej zarobionej korony. W przypadku osób urodzonych po 1 stycznia 1963 roku, składka wynosi 18,1% rocznych dochodów. Dla tych, którzy urodzili się przed rokiem 1954, przy wyliczeniu emerytury bierze się pod uwagę dwadzieścia najlepszych lat pod względem zarobków. Z kolei dla osób urodzonych między rokiem 1954 a 1962 obowiązuje system mieszany.

W Norwegii wiek emerytalny jest taki sam dla obu płci i wynosi aktualnie 67 lat. Możliwe jest jednak przejście na emeryturę już w wieku 62 lat, pod warunkiem przepracowania przynajmniej 40 lat. W przypadku krótszego okresu odprowadzania składek, wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego zostanie proporcjonalnie zredukowana.