Ukończono pierwszy etap remontu zamku krzyżackiego

Ukończono pierwszy etap remontu zamku krzyżackiego

Udało się już zrobić bardzo dużo. Między innymi przeprowadzono prace w piwnicy, refektarzu i kaplicy. Możemy już podziwiać sklepienia gwiaździste, która udało się odtworzyć dzięki innowacyjnej metodzie, jaką wdrożył wykonawca.

Kierownik prac remontowych Sebastian Pilch jest dumny ze swojego dzieła. Ekipie udało się odtworzyć sklepienia gwiaździste dzięki cyrklowi o średnicy 8 metrów, sznurka i miary. Nie jest to popularna metoda, ale jak widać bardzo skuteczna.

Zamek Krzyżacki w Świeciu. Jeden z najpopularniejszych zabytków na Pomorzu

Zamek krzyżacki to wciąż jedno z najpopularniejszych miejsc w Świeciu. Każdego roku zbierają się tam duże grupy turystów, aby zobaczyć ten niezwykły zabytek. Pozostałości po Zakonie Krzyżackim jest bardzo dużo na Pomorzu, a zamek w Świeciu jest jedną z nich. Warto więc dbać o dziedzictwo historyczne na tych ziemiach i promować lokalną turystykę.

Czy należy konserwować zabytki?

Czy zabytki należy konserwować? Wydawałoby się, że ich zabytkowość polega na tym, że są pozostałościami po dawnych czasach. Problem jednak polega na tym, że wraz z biegiem czasu tracą na swojej jakości. Odpowiadają za to między innymi warunki atmosferyczne. Dzięki pracom remontowym możliwe jest utrzymanie ich w dobrym stanie.

Osobami, którzy dbają o to, są konserwatorzy zabytków. Najczęściej są to osoby, które skończyły odpowiednie studia i mają na ten temat niezwykle rozległą wiedzę. Doskonale znają historię oraz wiedzą, jakie prace należy przeprowadzać, aby zadbać o dobry stan zabytkowych budowli.