75 nietoperzy zamieszkuje odnowione piwnice zamku krzyżackiego w Świeciu

75 nietoperzy zamieszkuje odnowione piwnice zamku krzyżackiego w Świeciu

Zamieszkane przez nietoperze piwnice zamku krzyżackiego w Świeciu, po trzyletnim remoncie, nie doświadczyły żadnego negatywnego wpływu na populację tych ssaków. Jak się okazało, liczba nietoperzy osiągnęła wartość 75, obejmując gatunki takie jak mopek, Karlik, nocek, mroczek i gacek.

Anna Gondek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, informuje, że wszystkie nietoperze są w doskonałym stanie. Wyniki monitoringu potwierdzają utrzymanie warunków siedliskowych sprzyjających populacji nietoperzy. Piwnica zamku jest dla nich kluczowym miejscem zimowania.

Paweł Knapik, wiceburmistrz Świecia, z entuzjazmem zauważa potencjał promocyjny wynikający z obecności nietoperzy. Mimo że te ssaki są trudne do zauważenia, można o nich opowiadać i słuchać ich dźwięków. Przez lata monitoringu na terenie zamku udało się nagrać dźwięki czystości porównywalnej do delfinów. Wiceburmistrz zastanawia się, jak wykorzystać te dźwięki jako atrakcję turystyczną.

W Dolinie Dolnej Wisły, w bliskim sąsiedztwie, znajdują się trzy istotne dla kraju zimowiska nietoperzy. Wszystkie są częścią europejskiego systemu obszarów chronionych Natura 2000. Największym z nich jest Cytadela Grudziądz, następne to Forty w Toruniu, a najmniejsze to Zamek Świecie.