Granice Świecia ulegną poszerzeniu o 464 ha

Granice Świecia ulegną poszerzeniu o 464 ha

Granice Świecia ulegną poszerzeniu

Granice Świecia: Plany związane z poszerzaniem granic Świecia już się zakończyły. Rada ministrów przyjęła wniosek, który złożyła gmina. Teraz Świecie będzie większe o 464 ha. Decyzję tę poparto kilkoma argumentami, takimi jak ceny mieszkań czy rozwój lokalnej gospodarki.

Granice Świecie istotne dla biznesmenów i zwykłych mieszkańców

Urzędnicy twierdzą, że to przedsiębiorcy chcieli, aby poszerzyć granicy miasta. Mają oni swoje firmy pod Świeciem, co utrudnia między innymi sprawy logistyczne. Zdarzają się sytuacje, że dostawcy mają problem ze znalezieniem firmy właśnie ze względu na niejasny adres. Inną kwestią są jeszcze oczekiwania mieszkańców bloków w Sulnówku. Nie jest tajemnicą, że inaczej wyglądają ceny mieszkań na wsi, a inaczej w mieście. W momencie sprzedaży mieszkania taka różnica jest znacznie odczuwalna.

Nowe decyzje władz gminy

Długo trwało, zanim udało się w końcu uzyskać decyzję o poszerzeniu granic Świecia. Najpierw potrzebna była aprobata radnych, co miało miejsce już rok temu w lipcu. Nie można ­jednak takich działań przeprowadzić bez konsultacji z mieszkańcami, więc podjęto odpowiednie rozmowy. Dzięki temu można było złożyć raport, który ponownie trafił na biurko w Radzie Miasta. W procesie tym jednak zdecydowano się wykluczyć kilka obszarów, między innymi kilkanaście działek w miejscowości Kozłów. Pozostałe jej tereny jednak trafią do Świecia, podobnie jak Sulnowa, Sulnówka, Morska i Dzików.

Granice Świecia się poszerzą, więc i mieszkańców przybędzie

Po przeprowadzeniu wszystkich tych zmian, powierzchnia miasta wyniesie 1651 ha. Oznacza to również zwiększenie populacji o 497 osób. Finalnie mieszkańców Świecia będzie 23 404. Zmiany zaczną obowiązywać 1 stycznia 2022 roku. Nie będzie to jednak koniec wszystkich działań, gdyż burmistrz będzie jeszcze musiał zająć się ewidencją gruntów.

Wymaga to skierowania wniosku do starosty. Inną sprawą, którą władze miasta będą chciały się zająć są opłaty za nowe dowody rejestracyjne i kilka innych formalnych zmian, które będą musieli przejść mieszkańcy. Burmistrz chciałby, żeby wszystkie te czynności udało się mieszkańcom przeprowadzić bezpłatnie, co będzie wymagało pewnych negocjacji ze starostwem.

Nowe granice, nowe regulacje drogowe

W trakcie marcowej sesji Rady Miasta głos zabrał kierownik wydziału budownictwa Wiesław Ratkowski. Wspomniał on, że konieczne będzie przesunięcie tablic drogowych, z zachowaniem tych z nazwami ulic. Koszt takich prac ma wynieść jedynie kilka tysięcy złotych.

Co ciekawe, zmiany mają nie wywrzeć wpływu na podatek od nieruchomości. Jest on taki sam w całej gminie, bez względu na to, w jakiej miejscowości mieszkamy. Akcje mają więc przynieść jedynie korzyści, z czego jedną jest wspólne tworzenie planów zagospodarowania. Dzięki temu będzie można sprawniej przeprowadzać renowację infrastruktury oraz inwestycje gospodarcze. Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia, nie kryje optymizmu. Miejscowości w obrębie gminy muszą współpracować ze sobą w kwestiach gospodarczych i administracyjnej. Przyłączanie wsi do miast lub większych miejscowości znacznie ułatwia te procesy.