Najgorszy od dekady wynik Polski w międzynarodowym badaniu korupcji w 2023 roku

Najgorszy od dekady wynik Polski w międzynarodowym badaniu korupcji w 2023 roku

W światowym rankingu Transparency International dotyczącym stopnia korupcji za rok 2023, Polska osiągnęła najniższy rezultat od ostatnich dziesięciu lat. Zgodnie z informacjami zawartymi w tym corocznym raporcie, Polska uplasowała się na 47. pozycji spośród 180 ocenianych państw, zdobywając tylko 54 punkty z możliwych 100. W tym kontekście warto zauważyć, że skala punktowa jest tutaj ustalona tak, że zero punktów oznacza najwyższy poziom korupcji, a stu punktów – jej minimalny poziom.

Coroczny Indeks Percepcji Korupcji (CPI) ocenia stopień skorumpowania sektora publicznego poszczególnych krajów. Oceny dokonują eksperci i biznesmeni, natomiast opinie publiczne nie są brane pod uwagę.

W porównaniu do poprzedniego roku, Polska spadła o dwie pozycje. Niestety, jest to część długotrwałego trendu pogarszania się pozycji naszego kraju w tym rankingu, który trwa nieprzerwanie od 2015 r., kiedy to Polska zajęła 29. miejsce z wynikiem 63 punktów.

Według raportu, poprzedni rząd Polski, pod wodzą PiS, „sparaliżował system sądownictwa i podważył zasady praworządności”. Tekst raportu wyraźnie wskazuje, że rządowe reformy pozwoliły na mianowanie własnych urzędników sądowych oraz prowadzenie śledztw przeciwko sędziom i wymierzanie im kar, co skutecznie ograniczyło sprawdzanie władzy.

Jednak zdaniem autorów raportu, obawa przed utratą dostępu do funduszy unijnych skłoniła rząd w Warszawie do wycofania się z niektórych planowanych działań.