Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej w Świeciu: poznaj nowe oblicza samorządu

Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej w Świeciu: poznaj nowe oblicza samorządu

Dzisiaj miało miejsce pierwsze oficjalne spotkanie nowo wybranej Rady Miejskiej w Świeciu. Burmistrz Krzysztof Kułakowski miał również okazję przedstawić swoich kluczowych współpracowników na najbliższą kadencję, w ramach której będzie miał dwóch zastępców.

Agenda wtorkowego spotkania nie była długa. Po otrzymaniu oficjalnych zaświadczeń o wyborze na stanowiska radnych oraz burmistrza miasta Świecie, przysięgę złożyli wszyscy członkowie rady. Ta ceremonia zapewniła im pełne uprawnienia do wykonywania obowiązków wynikających z mandatu, który zdobyli w kwietniowych wyborach.

Pierwsze głosowanie odnosiło się do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Świeciu. Do rywalizacji zgłoszony został tylko jeden kandydat – Jerzy Wójcik, który już wcześniej pełnił rolę radnego seniora. W głosowaniu tajnym zdobył on 13 głosów poparcia, podczas gdy pięciu członków Rady było przeciwko, a jeden wstrzymał się od głosu.

Następnym punktem porządku obrad było wybranie zastępcy przewodniczącego. Radny Sebastian Glaziński z Koalicji Obywatelskiej zaproponował kandydaturę Marcina Sarneckiego, także reprezentującego KO. Ten nie miał żadnego kontrkandydata i otrzymał 12 głosów poparcia. Sześciu radnych było przeciwko jego kandydaturze, a jeden wstrzymał się od głosu.

Podczas trwania sesji, burmistrz Świecia, Krzysztof Kułakowski, przedstawił oficjalnie swoich nowo wybranych zastępców. Na te stanowiska wyznaczone zostały: Marta Karolczak, która do tej pory pełniła funkcję kierownika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Świeciu oraz radny Sławomir Siemaszko. W miejsce Siemaszki jako radnego wejdzie Tomasz Stanny.