Świecie: Klub Rodzica Zastępczego jako wsparcie dla obecnych i przyszłych rodzin adopcyjnych

Świecie: Klub Rodzica Zastępczego jako wsparcie dla obecnych i przyszłych rodzin adopcyjnych

W Świeciu funkcjonuje miejsce, które stanowi cenne źródło wsparcia dla rodzin zastępczych oraz dzieci pozostających pod ich opieką. Jest to również nieoceniona pomoc dla tych, którzy rozważają stanie się rodzicami zastępczymi w przyszłości.

Klub Rodzica PARO zbiera osoby związane z rodzicielstwem zastępczym i adopcyjnym, umożliwiając im dyskusję na temat bieżących wyzwań, zarówno tych związanych z małymi dziećmi, jak i dorastającymi nastolatkami – podkreśliła Justyna Sowińska. W klubie prowadzone są spotkania, podczas których omawiane są problemy, udzielane jest wsparcie i przygotowywane pomoc z każdej możliwej strony. Jeżeli konieczne jest skorzystanie z pomocy psychologa czy terapeuty, Klub stara się pomóc w znalezieniu odpowiednich specjalistów.

Justyna Sowińska dodała także, że widzi rosnące zainteresowanie pieczą zastępczą. Klub odnotowuje wzrost liczby zrzeszonych rodziców zastępczych, a także osób, które uczestniczą w spotkaniach z myślą o adopcji lub staniu się rodzicem zastępczym. Choć te procesy nie są łatwe, to jednak z pomocą Klubu stają się bardziej przystępne. Istnieją osoby, dla których takie właśnie doświadczenie jest przeznaczone i Klub pomaga im podążać tą drogą.