Analiza trendu rosnącej liczby drobnych kradzieży w Polsce na przykładzie powiatu chełmińskiego

Analiza trendu rosnącej liczby drobnych kradzieży w Polsce na przykładzie powiatu chełmińskiego

Z coraz większą ilością doniesień o kradzieżach, zwłaszcza sklepowych, zastanawiamy się, jak ta tendencja ma się do naszej lokalnej rzeczywistości. Skierowaliśmy pytanie do Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie, aby porównać ogólnopolską sytuację z danymi dotyczącymi regionu chełmińskiego.

Analiza statystyczna Komendy Powiatowej Policji z Chełmna na rok 2022 pokazuje, że na terenie powiatu doszło do 400 zdarzeń, które można zakwalifikować jako drobne kradzieże. Wszystkie te przestępstwa podlegają karze na podstawie art. 119 Kodeksu Wykroczeń (kradzież lub przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej, której wartość nie przekracza 800 złotych). Co istotne, 34 spośród tych czynów zostały dokonane przez osoby niepełnoletnie.

Podkomisarz Tomasz Zieliński, oficer prasowy KPP w Chełmnie, udzielił nam dodatkowych informacji na temat tego zjawiska. „Od stycznia do końca października 2022 roku odnotowaliśmy łącznie 358 kradzieży w tej kategorii” – mówi Zieliński. W tym samym okresie poprzedniego roku zanotowano o 10 czynów mniej, czyli 348, mimo że od października limit dla kradzieży klasyfikowanych jako wykroczenia wzrósł z 500 do 800 złotych.