Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie gminy Świecie

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie gminy Świecie

Od pierwszego dnia września planowane są modyfikacje w organizacji lokalnego transportu publicznego na obszarze gminy Świecie. Zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Miejski w Świeciu, wprowadzane zmiany stanowią odpowiedź burmistrza na zgłoszone postulaty mieszkańców.

Planowane modyfikacje dotyczą:

Włączenia do siatki przystanków nowego punktu zwanego Gruczno I. Znajdzie się on pomiędzy istniejącymi już przystankami Gruczno i Gruczno II (Stadion). Nowy przystanek zostanie uwzględniony na trasie linii numer 1, która obsługuje połączenia pomiędzy Szpitalem a Grucznem, zarówno w dni robocze, jak i podczas weekendów oraz świąt;

Oprócz tego, planuje się dodatkowe kursy autobusów na linii numer 1. Spod Szpitala do Mondi dodany zostanie kurs o godzinie 05.10, który ma planowany koniec trasy o godzinie 05:25 (w dni robocze). Kolejny dodatkowy kurs planowany jest z Mondi do Szpitala przez Miasteczko i Duży Rynek, o godzinie 06:05 zakończony o godzinie 06:30 (dni robocze). Ostatni z dodawanych kursów to połączenie z Szpitala do Mondi przez Miasteczko, które ma odjeżdżać o godzinie 06:30 i kończyć trasę o godzinie 06:50 (dni robocze).