Świecie na czele najbogatszych miast powiatowych w województwie kujawsko-pomorskim

Świecie na czele najbogatszych miast powiatowych w województwie kujawsko-pomorskim

Miasto Świecie, położone w województwie kujawsko-pomorskim, przoduje na liście najzamożniejszych miast powiatowych tej części kraju. Ponadto, jest to miasto o wysokiej średniej zamożności mieszkańców na tle całej Polski.

Informacje te wynikają z niedawnego rankingu opublikowanego przez czasopismo „Wspólnota”, które koncentruje się na tematach związanych z samorządem terytorialnym. Ranking obejmował wszystkie gminy powiatu, w którym znajduje się Świecie. Urząd Miejski w Świeciu podkreśla, że średnia zamożność mieszkańców tego miasta systematycznie wzrastała w ciągu ostatnich lat.

W rankingu tym Świecie nie tylko znalazło się na czele stawki miast powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego, ale również osiągnęło 17. miejsce spośród 267 analizowanych miast w skali kraju. Dane dotyczą roku 2022.

Roczna zamożność na jednego mieszkańca Świecia wyniosła 5 233 złote. Jak mówi burmistrz miasta, Krzysztof Kułakowski, jest to miernik stopnia wzrostu zamożności zarówno gminy, jak i jej mieszkańców. W zestawieniu z danymi z poprzednich lat, w 2020 roku zamożność na osobę wyniosła 4 269 złote, a rok później – 4 674 złote.

Krzysztof Kułakowski podkreśla, że tak wysoka lokata miasta w rankingu to nie tylko efekt decyzji i działań władz samorządowych. To przede wszystkim wynik ciężkiej pracy i inicjatywy mieszkańców miasta oraz dynamicznego rozwoju lokalnych przedsiębiorstw. Wszystko to przyczynia się do systematycznego rozwoju Świecia.