Nielegalne składowisko odpadów wykryte

Nielegalne składowisko odpadów wykryte

Nielegalne składowisko odpadów pod Świeciem

Nielegalne składowisko odpadów zostało odkryte w Wielkim Konopacie w gminie Świecie. Okazało się, że odpowiedzialna za to jest jedna z firm. Na terenie należącym do niej pojawiło się powyżej 2 tys. ton odpadów, które przewieziono tam nielegalne.

2 tys. ton nielegalnych śmieci

Udało się to nielegalne składowisko śmieci zlokalizować i zabezpieczyć. W akcji wzięła udział straż pożarna, policja a także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Ta gigantyczne sterta śmieci groziła podpaleniem, a więc była niebezpieczna nie tylko dla pracowników firmy, ale także okolicznych mieszkańców. Na całe szczęście udało się wykryć cały proceder zanim doszło do nieszczęścia. Firma nie miała pozwolenia na składowanie śmieci na swoim terenie, a więc działała niezgodnie z prawem.

Nie wiemy jeszcze, jakie konsekwencje poniesie za to firma. Postępowanie wyjaśniające cały czas się toczy, a teren udało się odpowiednio zabezpieczyć i poddać monitoringowi.

Nielegalne składowisko odpadów – Kodeks Karny

Składowanie śmieci (tak samo jak ich utylizacja i przetwarzanie) reguluje Kodeks Karny i grożą za to poważne konsekwencje.

Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art183KK – Kodeks karny – § 1