Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku współpracuje z IPN-em

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku współpracuje z IPN-em

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku współpracuje z IPN-em

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to placówka, dzięki której możemy poszerzyć swoją wiedzę na temat strasznych wydarzeń z tamtego okresu. Eksponaty oraz ich opisy przybliżą nam losy osób, które musiały być ich świadkami i uczestnikami. Jest to miejsce, które świetnie pełni swoją funkcję edukacyjną i polecamy je szczególnie ludziom młodym, które właśnie odbywają swoją naukę szkolną. Teraz rusza nowy projekt, który ma taką funkcję edukacyjną pełnić.

Dr Karol Nawrocki i jego ciekawy projekt

Dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku został wybrany na nowego wiceprezesa IPN-u. Wcześniej podczas swojej kandydatury miał okazję przedstawić pewien projekt o nazwie „Szlak Nadziei”. Jednym z jego celów jest przybliżenie losów żołnierzy generała Andersa. Gdy już okazało się, że to jego kandydatura zwyciężyła, postanowiono, że czas zająć się realizacją tego projektu. Odpowiedzialne za nią będą obie te instytucje, czyli IPN oraz Muzeum II  Wojny Światowej w Gdańsku.

– Dzięki wykorzystaniu potencjału naukowego, edukacyjnego, zarządczego oraz formalnego obu Instytucji, opowieść o wędrówce Polaków wraz z armią gen. Władysława Andersa, będąca symbolem niepodległej postawy i determinacji, jak i tragedii polskich obywateli, którzy zmarli w jej trakcie, będzie mogła wybrzmieć oraz zostać uzupełniona o liczne nowe, nieznane na ten moment fakty – dowiadujemy się od Hanny Mik-Samól, rzeczniczki prasowej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Jakiej współpracy możemy oczekiwać?

Nie było jeszcze takiego dużego projektu, którym zajmowałyby się oba te ośrodki. Możemy mieć więc duże oczekiwania co do efektów, choć mogą też się pojawić obawy. Pojawia się pytanie, czy prace nad tym projektem nie zaburzą rutynowe prace jednej z tych instytucji. Jeśli jednak wierzyć osobom odpowiedzialnym za to cało zamieszanie, nie ma takich obaw.

– Udział dr. Karola Nawrockiego w pracach Muzeum oraz Instytutu pozwoli na realizację istotnych i przełomowych przedsięwzięć, w tym działań na rzecz przywrócenia i pielęgnowania pamięci o polskiej historii w środowisku międzynarodowym – dodaje Hanna Mik-Samól. – dodaje rzeczniczka