Czy Świecie się powiększy? Zadecydują mieszkańcy

Czy Świecie się powiększy? Zadecydują mieszkańcy

Od dłuższego czasu radni Świecia obradowali nad możliwością zwiększenia obszaru miasta kosztem sąsiednich wsi. Władze i radni są pozytywnie nastawieni do tego pomysłu, jednak w tej sprawie muszą się wypowiedzieć także mieszkańcy. Istnieje kilka powodów, dla których władze są za pomysłem poszerzenia granic miasta.

Pierwszym powodem, dla którego jest to dobre rozwiązanie, jest uporządkowanie spraw związanych z danymi adresowymi. Nowy żłobek oraz część niedawno wybudowanych bloków mieszkalnych na górnych Mariankach znajduje się już Sulnówku, a nie w Świeciu. Władze chciałyby to zmienić.

Również prośby firm znajdujących się na wsi, ale stykających się z miastem są nie bez znaczenia podczas czynienia planów dotyczących zwiększania Świecia. Dostawcy towaru często szukają ich przy wskazanej ulicy w mieście zamiast na wsi.

Wszyscy radni miasta mimo pewnych pojawiających się zastrzeżeń zgodnie uważają, że powiększenie obszaru miasta pozwoli na łatwiejsze i znacznie efektywniej się planowanie jego rozwoju.

Sposób na powiększenie Świecia

W jaki sposób miałoby się powiększyć Świecie? Pierwsza wersja zapowiadała, że miasto miałaby się powiększyć o 3 km kw, jednak uwzględniono również inne propozycje radnych i stanęło na propozycji powiększenia miasta aż o 6 km kw. Z racji tego, że większość terenów, które miałyby zostać przyłączone do Świecia, jest niezamieszkana lub słabo zamieszkana liczba mieszkańców nie uległaby ogromnej zmianie. Według danych urzędu w Świeciu znalazłoby się od około 300 do 400 osób więcej.

Do Świecia miałoby się przyłączyć 58 hektarów terenu w Wielkim Konopacie, a także 50 hektarów Kołowa w okolicy ul Sportowej gdzie miałoby powstać osiedle mieszkaniowe. Radni chcieliby przyłączyć do Świecia również część Sulnówka tak, aby istniejący tam żłobek i bloki zarówno te, które już tam są, jak i te, które dopiero mają powstać były w Świeciu. Takie same plany dotyczą terenu po drugiej stronie obwodnicy w Sulnówku, gdzie miałby powstać węzeł drogowy, który zapewni wjazd i zjazd z obwodnicy.

Do miasta miałbym równie przyłączyć się kawałek wsi Dziki, na której terenie znajduje się kilka domów, a także część Sulnowa mowa tu o terenie między ulicą Laskowicką a Jesionową oraz terenach przy ulicy Długiej, Domaradzkiego, oraz Cisowej.

Ostatnią częścią, która miałaby należeć do Świecia, byłby obszar w Morsku, od nowego szpitala aż do miejsca, gdzie znajduje się McDonald’s KFC i stacja Orlenu.

Pierwszym krokiem w tej sprawie jest przyjęcie uchwały przez radnych, kolejnym będą konsultacje społeczne. Konsultacje miały objąć tylko mieszkańców Świecia i wsi, które mają zostać objęte zmianami, jednak uznano, że w rozmowach powinni uczestniczyć mieszkańcy całej gminy. Konsultacje planowane są na jesień. Podczas obrad mieszkańcy będą nie tylko mogli wyrazić własną opinię na temat planowanych zmian, ale również zaproponować własne.